ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
a)ALICI: www.protekteknikshop.com.tr adresinden online ürün almış olan kişi ya da kurumlardır.

b) SATICI : www.protekteknikshop.com.tr adresinden ürün satışı gerçekleştirmekte olan Protek Teknik Elektrik Şirketini ifade etmektedir.
Adres: Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı Cad. Aeropark No:11 A Blok Kat:6 Daire No.A 54 34912 Kurtköy / Pendik / İstanbul 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU
PROTEK Şirketi tarafından  tarafından https://www.protekteknikshop.com.tr adresli internet sitesinde; site üzerinden gelen siparişler sonrasında bedeli mukabilinde ürün satın alınması ve tarafların buna ilişkin üstlenmiş oldukları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3-TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

GARANTİ & İADE KOŞULLARI

İade şartları nelerdir?

Genel olarak gerekçesi SATICI'ya ait olmayan sebeplerden dolayı doğan iadeler kabul edilmez, ancak stoklu arızalı olan ürünler için teslim tarihinden itibaren ilk 7 (yedi) gün içinde belirli koşullarda ALICI'nın ürünü iade etme hakkı vardır.
Bunun için ALICI ürünü güvenli bir kutuda, orijinal ambalajını tahrip etmeden, tekrar satılabilirliğini bozmadan her türlü aksesuarı ve kutu içeriğini eksiksiz olarak geri göndermelidir.
Ürünle birlikte satış faturası da (tüm nüshalarıyla) teslim edilmelidir. Fatura şirket adınaysa iade faturası düzenlenmelidir.
Orijinal ambalaj ya da üründe herhangi bir çizik, hasar, bant, etiket, kutu içeriğinde eksik v.s. problemler varsa iade kabul edilmez.
Siparişinizden sonra özel imal, ithal veya temin edilen ürünlerin iadesi mümkün değildir.
Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.

 
İade Bedeli Nasıl Geri Ödenir?

Havale iadeleri 3 (üç) iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri ise 7 (yedi) iş günü içinde ALICI'ya yapılacaktır.
ALICI'ya ait bankanın kredi kartı iadelerini aynı gün hesaba aktarmamasından SATICI sorumlu değildir. Bu durumda ALICI'nın kendi bankasının kredi kartı servisini araması gereklidir.
İade edilen ürünler SATICI tarafından kabul edildikten sonra tüm satış bedeli kredi kartına veya havale yapılan banka hesabına iade edilmektedir.
Detaylı bilgi ve işlem için lütfen şirketimiz "müşteri temsilcisi" ile irtibata geçiniz. (0216-685-10-10)

Arızalı Ürünler

Satılan ürünlerde teslimden itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde arıza çıkması durumunda, ALICI aşağıdaki prosedürü takip etmelidir.

SATICI'nın [email protected] posta adresine şikayet nedenini yazarak; arızalı ürünü taşıma irsaliyesi ile  birlikte kargo ücretini ödeyerek  Aydınlı Mah. Üniversite Cad. Melodi Sok Bilmo Sanayi Sitesi No:2/30 34953 Tuzla / İstanbul adresine göndermelidir.

Gerekli inceleme yapıldıktan sonra, onarım, değişim veya iade ile ilgili ALICI'ya mail yoluyla dönüş yapılacaktır. (İrtibat bilgilerinizi belirtmeyi unutmayınız. )

 

MADDE 4-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

MADDE 5-Vergi
Taraflar, işbu Sözleşme nedeniyle doğan her türlü vergi, resim, harç, ve sair tüm masrafları karşılıklı olarak eşit ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
6.1 Sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu ticari ilişki, hizmet ve sözleşme vesilesi ile doğrudan veya dolaylı olarak öğrenilen şirket ve şahsi hesaplar; şirket, müşteri, basın, alıcı ve çalışan bilgileri; sözleşmeler, şahsi ilişkiler, yazışmalar, teklifler, fiyat politikaları, teknik şartnameler, çizelgeler, istatistikler; proje kapsamında verilen tüm bilgi, belge, sektörel bilgi bankası, tasarım, program, işleyiş ve fonksiyon bilgileri; taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır; yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri, “gizli bilgi” olarak kabul edilir.  
6.2 Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan herbiri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı; b)Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi; c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde çalışanları ile birlikte müştereken ve müteselsilen, doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.  
6.3 a) Kamuya mal olmuş bilgiler b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi kapsamında değildir. SATICI, mevzuat hükümleri gereği veya Adli – İdari makam kararı sebebiyle ALICI'ya ait gizli bilgi paylaşmak zorunda olduğu durumlarda bilgi paylaşımı yapmadan önce ALICI'yı bilgilendirmek zorunluluğu bulunmamaktadır.
6.4 Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberder olduğunda, derhal ve her halikarda öğrenme tarihinden itibaren en geç  2 (iki) işgünü içinde ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.  
6.5 Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.
6.6 Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da işbu sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal ve her halikarda öğrenme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içinde bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.  
6.7 Taraflardan hiçbiri, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında, bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın-yayın-sosyal medya organları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.
6.8 SATICI, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüm hak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.  Kanun kapsamında:
16.8.1 İşbu sözleşmelerin imzalanması, SATICI sistemine giriş için gerekli yetkili kullanıcıların belirlenmesi gibi işlemlerin yetkili kişilerce yapıldığını tespit etmek amacıyla ilgili kişilerin kimlik, adres ve gerekli diğer bilgi ve verileri;
6.8.2 Değişiklik ve güncellemelerden sizleri haberdar etmek, alınan hizmetin detaylarını, kişisel veri sahiplerini ve/veya müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ilgilendirecek değişiklikleri ve bilgilendirmeleri yapmak amacıyla ilgili kişilerin iletişim bilgi ve verileri;
6.8.3 Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında gerekli işlemleri yapabilmemiz için kamu ve özel otoriteler tarafından temin edilmesi yasal zorunluluk teşkil eden ilgili kişilere ait her tür bilgi ve verileri;
6.8.4 İş ortaklarımız, bayilerimiz ve diğer anlaşmalı kuruluşlar tarafından müşterilerimize hizmet sunabilmek ve sunulan bu hizmete ilişkin müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla ilgili kişilere ait kaydedilen bilgi ve verileri;
6.8.5 İmzalanan sözleşmelerimizin ifası amacıyla edimlerimizi yerine getirmek için ilgili kişilere ait istenilen bilgi ve verileri;
6.8.6 Rızası bulunan müşterilerimize ve/veya veri sahibi ilgili kişilere reklam, kampanyalar ve özel fırsatlardan haberdar etmek amacıyla edinilen bilgi ve verileri;
6.8.7 Şikâyet, öneri ve müşteri memnuniyetinin tespiti amacıyla anket yapmak amacıyla edinilen ilgili kişiye ait bilgi ve verileri;
16.8.8 Rızası bulunan ve teklif sunduğumuz müşteriler ile tekrar iletişime geçmek amacıyla kaydedilen ilgili kişilere ait bilgi ve verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem yasa kapsamına girmektedir ve hukuka uygunluk teşkil ettiği ALICI tarafından kabul edilmiş ve işbu sözleşmenin imzalanmasıyla açıkça rıza gösterdiğini beyan etmiştir.
6.8.9 KVKK kapsamında SATICI yasal yükümlülükleri ve mevzuattan doğan hakları haricinde, ALICI'ya, yetkililerine ve çalışanlarına ait kişisel verileri, ancak veri sahibinin rızası dahilinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarmaktadır.
6.8.10 ALICI'ya, yetkililerine ve çalışanlarına ait kişisel veriler sadece SATICI'nın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi adına ALICI'ya, iş ortaklarına ve anlaşmalı olduğu kamu ve özel kurum ve kuruluşlara veri aktarımı yapılabilmektedir. İşbu sözleşme ile ALICI yurt içinde ve yurt dışında verilerinin mevzuata ve hukuka uygun şekilde aktarılabileceğini bildiğini ve işbu sözleşmenin imzalanmasıyla açıkça rıza gösterdiğini beyan etmektedir.  KVKK md. 11 kapsamında ALICI'nın, yetkililerinin ve çalışanlarının hakları saklıdır.
6.8.11 Bizzat ALICI tarafından temin edilen ve SATICI ile sözleşmenin ifası nedeniyle paylaşılan kişisel verilerin KVKK yönünden hukuka uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem ve eylem yönünden hukuki, idari ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan etmektedir
7) Tebligat
Tarafların tebligat adresleri internet veri sistemindeki kayıtlar olup, herhangi bir değişiklik halinde 15 (on beş) gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilene kadar, mezkûr adresler yapılacak her türlü tebligat muhatabın kendisine yapılmış gibi işlem görecektir.
8) Çeşitli Hükümler
Elektronik olarak düzenlenmiş bu Sözleşme 8 maddeden ibaret olup taraflarca tüm şartlar ve içerikte mutabakata varılmak ve ALICI tarafından SATICI'ya ibraz edilen, içerdiği bilgilerin doğruluğu prensibi ile onay anında akdedilmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR